Εναέριες Αμυντικές Ζώνες Αναγνώρισης (ADIZ) και Διεθνής Πρακτική

Έχει παρατηρηθεί πως τα παράκτια κράτη, για λόγους που σχετίζονται με την εθνική τους ασφάλεια και στο πλαίσιο της αμυντικής οργάνωσης του εναέριου χώρου τους, προβαίνουν μονομερώς σε διεύρυνση των δικαιοδοσιών τους. Τέτοια επέκταση συνιστούν και οι «εναέριες αμυντικές ζώνες αναγνώρισης» (Air Defense Identification Zones, εφεξής ADIZ). Το γεγονός αυτό, ωστόσο, εγείρει μεγάλα νομικά και…

Read more

Η απόφαση του Δικαστηρίου της Χάγης για τη Νότια Κινέζικη Θάλασσα. Μεταξύ Διεθνούς Δικαίου και Εθνικού Συμφέροντος.

Την 12η Ιουλίου 2016 το Μόνιμο Διαιτητικό Δικαστήριο της Χάγης, προβλεπόμενο όργανο από τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), εξέδωσε την απόφασή του σε ό,τι αφορά την προσφυγή των Φιλιππίνων έναντι των κινεζικών διεκδικήσεων στη Νότια Κινέζικη Θάλασσα (ΝΚΘ). Αν και η Κίνα δεν συμμετείχε στην εκδίκαση της υπόθεσης, και δεν…

Read more

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest