Τα Τεστ Κοπώσεως των Τραπεζών

Τεστ Κοπώσεως, στην Ιατρική επιστήμη, είναι η διαδικασία αυτή κατά την όποια ένα σώμα δοκιμάζεται από κάποιες ασκήσεις, προκειμένου να διαγνωστεί η υγεία της καρδιάς του.   “Τραπεζικό τεστ αντοχής”,  ή  αλλιώς Stress Test, ονομάζεται η διαδικασία προσομοίωσης μελλοντικών και πιθανών ακραίων καταστάσεων στον τομέα της οικονομίας, προκείμενου να “διαγνωστεί η υγεία του τραπεζικού συστήματος…

Read more

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest