Το νέο αναπτυξιακό μοντέλο της Παγκόσμιας Τράπεζας

Οι νέες προκλήσεις και εξελίξεις στην πολιτική και οικονομική ζωή οδηγούν σχεδόν πάντα στην αναθεώρηση των αποφάσεων των παγκόσμιων πολιτικών παικτών σχετικά με την οικονομία. Μια τέτοια αναθεώρηση θα μπορούσε να αποτελεί το forum που διοργανώθηκε από την Παγκόσμια Τράπεζα τον Απρίλιο του 2017, σε συνεργασία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, περί της υιοθέτησης ενός νέου αναπτυξιακού…

Read more

Παγκόσμια Ανάπτυξη εν καιρώ Διεθνών Κρίσεων

Εν έτει 2015 βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μία σειρά σοβαρών διεθνών ζητημάτων. Το διεθνές σύστημα έχει κλονιστεί πολυπλεύρως, και αυτό αποτελεί γεγονός. Τα κράτη γίνονται συχνά πρωταγωνιστές διενέξεων, και το «παιχνίδι του ισχυρού» καλά κρατεί. Μέσα από τις φλόγες του πολέμου στη Συρία, και ως συνέχεια προηγούμενων πολέμων [1], μέσα από τις στάχτες των τρομοκρατικών επιθέσεων,…

Read more

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest