Λιβύη: Μία ανυπεράσπιστη χώρα στα χέρια του ISIS

Από το 2014, ισχυρές δυνάμεις πολιτοφυλακών έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους την Λιβύη, η οποία παραμένει χωρισμένη μεταξύ δύο αντίπαλων κυβερνήσεων: μίας με βάση στην Τρίπολη, και μίας με βάση στην πόλη Τομπρούκ. Οι προσπάθειες, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, για τη δημιουργία μίας κυβέρνησης εθνικής ενότητας έχουν αποτύχει, και σε ένα μεγάλο τμήμα…

Read more

Το ελληνοτουρκικό bras de fer, αποτυπωμένο σε όρους Διλήμματος Ασφαλείας

Σε προηγούμενο άρθρο έγινε παρουσίαση και ανάλυση του Διλήμματος Ασφαλείας, ως κομμάτι της θεωρίας των διεθνών σχέσεων. Στο παρόν άρθρο θα επιχειρηθούν, αφενός, η απομάκρυνση από τη θεωρητική προσέγγιση επί του συγκεκριμένου ζητήματος και, αφετέρου, ο έλεγχος της πρακτικής του εφαρμογής, όπως και των παραγόντων που το επηρεάζουν. Για την καλύτερη κατανόηση της θεωρίας, στο…

Read more

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest