Η πρόσβαση στο νερό, αφορμή για πόλεμο;

Παρ’ όλο που, από την αρχαιότητα μέχρι τα σύγχρονα κράτη του 21ου αιώνα,  η ιστορία έχει αποδείξει ότι η ανάπτυξη των υδάτινων πόρων αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για την οικονομική ανάπτυξη των ανθρωπίνων κοινωνιών, από τον εκτιμώμενο συνολικό όγκο νερού στη γη, μόνο το 2,5% (1,4 δισ. Km³) του συνολικού όγκου είναι γλυκό (fresh water). Από…

Read more

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest