Τηλεγράφημα Zimmermann

1917: “Η χρονιά των μαχών”, όπως έχει χαρακτηρισθεί από πολλούς. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική χρονιά για τη ροή και την εξέλιξη του πολέμου στο Δυτικό Μέτωπο, με την υποχώρηση των Γερμανικών Δυνάμεων, κατόπιν εντολής του Στρατάρχη Paul von Hinderburg (ο οποίος αντικατέστησε τον Erich von Falkenhayn μετά την αποτυχία της επίθεσης στο Verdun). Οι δυνάμεις…

Read more

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest