Ο Βασίλης Πιέρρος είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ενώ έχει εργαστεί ως ασκούμενος δικηγόρος στο Νομικό Τμήμα του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Η συνεχής και ενεργή συμμετοχή του σε πληθώρα τοπικών και διεθνών διπλωματικών συνεδρίων (Model United Nations, Model European Union, Κοινοβούλια Νέων) καθώς και η ενασχόληση του με την προώθηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων όπως το Erasmus+ έχουν διαμορφώσει μια προσωπική ευρωπαϊκή ταυτότητα η οποία και συνεχώς εξελίσσεται μέσω της εκμάθησης ευρωπαϊκών γλωσσών. [email protected]

   Ροή άρθρων Συντάκτη

Νέα διάσταση στις σχέσεις ΕΕ-Κίνας

Η συνεχής ανάπτυξη των διαχρονικά αγαστών σχέσεων ΕΕ-Κίνας αποτελούσαν, και εξακολουθούν να αποτελούν, μία από τις προτεραιότητες της ΕΕ στην προσπάθεια της να εγκαθιδρύσει έναν ηγετικό ρόλο στο παγκόσμιο γίγνεσθαι. Προς επίρρωση αυτής της πολιτικής, η οποία αντικατοπτρίζεται και στις προτεραιότητες της Προεδρίας Juncker, η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για Θέματα Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και…

Read more

Ελπιδοφόρα αλλά και ανησυχητικά μηνύματα για το μέλλον της ΕΕ από την τελευταία έρευνα του Ευρωβαρόμετρου.

Παραπάνω από τους μισούς νέους Ευρωπαίους, ηλικίας 16-30, αισθάνονται περιθωριοποιημένοι στην ίδια την χώρα καταγωγής τους, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης που ταλανίζει την Ευρωπαϊκή ήπειρο τα τελευταία χρόνια – ωστόσο δεν επιθυμούν να μετακινηθούν στο εξωτερικό εξαιτίας της. Παρ’ όλα αυτά η συντριπτική πλειοψηφία των νέων Ευρωπαίων επιθυμεί να γνωρίσει περαιτέρω, και να αποκτήσει μια…

Read more

Το νομικό υπόβαθρο της διεκδίκησης των Γλυπτών του Παρθενώνα (Μέρος Τρίτο).

Εξουσία διάθεσης των Μαρμάρων από την Οθωμανική Αυτοκρατορία: Συχνά προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι, δεδομένου ότι η Ελλάδα -κατά τη χρονική περίοδο αφαίρεσης των γλυπτών του Παρθενώνα- ήταν υπό την κυριαρχία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, οι Οθωμανοί διέθεταν ουσιαστικά τη νόμιμη εξουσία επί του ναού του Παρθενώνα, καθώς αυτός θεωρείται ότι αποτελεί δημοσία εξουσία την οποία αποκτά…

Read more

Το νομικό υπόβαθρο της διεκδίκησης των Γλυπτών του Παρθενώνα (Μέρος Δεύτερο).

Το νομικό υπόβαθρο: Τα ζητήματα νομικής φύσεως που εγείρονται αναφορικά με την πιθανότητα διεκδίκησης των Γλυπτών του Παρθενώνα από την Ελληνική Δημοκρατία είναι τα ακόλουθα: Εφαρμοστέο δίκαιο και Διεθνείς Συνθήκες: Προτού προχωρήσουμε στην ουσία μίας πιθανής νομικής διεκδίκησης των Μαρμάρων του Παρθενώνα από την Ελληνική Δημοκρατία, χρήζει διερεύνησης η εξακρίβωση του λεγόμενου εφαρμοστέου δικαίου, δηλαδή…

Read more

Το νομικό υπόβαθρο της διεκδίκησης των Γλυπτών του Παρθενώνα (Μέρος Πρώτο).

Το υπόβαθρο Την 9η Δεκεμβρίου 2015 η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησε ψήφισμα, με τίτλο «Επιστροφή ή Απόδοση Πολιτιστικών Αγαθών στις χώρες προέλευσης». Στο εν λόγω ψήφισμα – το οποίο αποτέλεσε αποτέλεσμα ελληνικών πρωτοβουλιών, και το οποίο έτυχε ευρείας αποδοχής και από τις υπόλοιπες διεθνείς αντιπροσωπείες – περιλαμβάνεται ρητή αναφορά στην επιστροφή των…

Read more

Μετά τον «Τσαβισμό» τί;

Σύντομο προφίλ της Βενεζουέλας: Η Βενεζουέλα, ή – όπως ονομάζεται επισήμως – η Μπολιβαριανή Δημοκρατία της Βενεζουέλας, διαθέτει μερικά από τα μεγαλύτερα αποδεδειγμένα κοιτάσματα πετρελαίου παγκοσμίως, και τεράστιες ποσότητες άνθρακα, σιδηρομεταλλέυματος, βωξίτη και χρυσού. Παρόλο το γεγονός της προαναφερθείσας αφθονίας σε φυσικούς πόρους, που θα μπορούσαν να καταστήσουν τη χώρα οικονομικά αυτάρκη και ανεξάρτητη, η…

Read more

Ανατολική Εταιρική Σχέση και Ευρασιατική Οικονομική Ένωση: Προοπτικές και προκλήσεις (Μέρος Δεύτερο).

Η «Ευρασιατική Οικονομική Ένωση»: Η σταδιακή δημιουργία της «Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης», η οποία θα αποτελεί ουσιαστικά τη μετεξέλιξη του τελευταίου ρωσικού εγχειρήματος περιφερειακής ολοκλήρωσης, του λεγόμενου «Ενιαίου Οικονομικού Χώρου» («Single Economic Space») μεταξύ της Ρωσίας, της Λευκορωσίας και του Καζακστάν, προτάθηκε από τον πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, στις 3 Οκτωβρίου του 2011 με…

Read more

Ανατολική Εταιρική Σχέση και Ευρασιατική Οικονομική Ένωση: Προοπτικές και προκλήσεις (Μέρος Πρώτο).

Η Ανατολική Εταιρική Σχέση (Eastern Partnership): Η εδραίωση ενός κλίματος ασφάλειας, σταθερότητας και ευημερίας μέσω της προώθησης δημοκρατικών αξιών, εγκαθίδρυση ενός συστήματος κράτους δικαίου και προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και η ανάπτυξη της οικονομίας της αγοράς, της βιώσιμης ανάπτυξης και της χρηστής διακυβέρνησης αποτελούν, σύμφωνα με την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βασικές προτεραιότητες της…

Read more

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest