Ο Βασίλης Πιέρρος είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ενώ έχει εργαστεί ως ασκούμενος δικηγόρος στο Νομικό Τμήμα του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Η συνεχής και ενεργή συμμετοχή του σε πληθώρα τοπικών και διεθνών διπλωματικών συνεδρίων (Model United Nations, Model European Union, Κοινοβούλια Νέων) καθώς και η ενασχόληση του με την προώθηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων όπως το Erasmus+ έχουν διαμορφώσει μια προσωπική ευρωπαϊκή ταυτότητα η οποία και συνεχώς εξελίσσεται μέσω της εκμάθησης ευρωπαϊκών γλωσσών. [email protected]

   Ροή άρθρων Συντάκτη

“Brain Drain” or “Brain Gain”?: Από τη “διαρροή” στην “κυκλοφορία εγκεφάλων”

Μία από τις επιπτώσεις της διεθνούς οικονομικής κρίσης, η οποία εξακολουθεί να προκαλεί κραδασμούς παγκοσμίως, αλλά κυρίως στο οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί η διαρροή επιστημονικού δυναμικού  ̶  ένα φαινόμενο ευρύτερα γνωστό με την ονομασία “διαρροή εγκεφάλων” ή, αλλιώς, “brain drain”. Προτού, όμως, προβούμε στην εξέταση των αιτιών, καθώς επίσης των αποτελεσμάτων -θετικών και αρνητικών- του συγκεκριμένου φαινομένου,…

Read more

Κωφά και Βαρήκοα Άτομα στη σύγχρονη κοινωνία

Σε προηγούμενο άρθρο είχε πραγματοποιηθεί μία παρουσίαση του καθεστώτος προστασίας των δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία, τόσο σε διεθνές, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Άμεσα συνδεδεμένο με τη θεματική του συγκεκριμένου άρθρου καθίσταται το αντικείμενο του παρόντος, αναφορικά με τα δικαιώματα των Κωφών και των Βαρήκοων Ατόμων ως Ατόμων με Αναπηρία, καθώς και σχετικά με…

Read more

Το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, η αρχή της μη διάκρισης και η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η ενδελεχής ανάλυση που προηγήθηκε -τόσο αναφορικά με το ζήτημα της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως συνέπεια τρομοκρατικών επιθέσεων, όσο και αναφορικά και με την αποτελεσματικότητα των στρατιωτικών μέτρων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας- μας οδηγεί σε μία άλλη, εξίσου σημαντική και πολυεπίπεδη θεματική: αυτή της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,…

Read more

Βραβείο Sakharov 2016 – Νικήτριες της ζωής

Η ιστορία της Nadia Murad Basee Taha και της Lamiya Aji Bashar, νικητριών του Βραβείου Sakharov 2016, αποτελεί αδιαμφισβήτητα πηγή έμπνευσης και κινητοποίησης για την εντατικοποίηση των προσπαθειών προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο. Το βραβείο Το βραβείο Sakharov για την Ελευθερία της Σκέψης απονέμεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε προσωπικότητες οι οποίες, με…

Read more

Η προστασία των δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία σε διεθνές και Ευρωπαϊκό επίπεδο

Η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, η οποία έχει καθιερωθεί διεθνώς ως η 3η Δεκεμβρίου, αποτελεί μια εξαιρετική αφορμή για την παρουσίαση και προσέγγιση του εν λόγω ευαίσθητου και πολύπλευρου, από κοινωνικής και οικονομικής απόψεως, θέματος. Τα Άτομα με Αναπηρία αντιμετωπίζουν διακρίσεις, και καλούνται να ξεπεράσουν εμπόδια τα οποία τους στερούν τη δυνατότητα ισότιμης συμμετοχής…

Read more

Παιδιά-Στρατιώτες: ένα φαινόμενο που προσλαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις

Η Παγκόσμια Ημέρα Διακήρυξης και Υπογραφής της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού (20η Νοεμβρίου) μας δίνει το έναυσμα για την περαιτέρω διερεύνηση και παρουσίαση ενός αρκετά ευαίσθητου, αν και μη ευρέως γνωστού φαινομένου, του φαινομένου των λεγόμενων παιδιών-στρατιωτών (child soldiers). Η υπάρχουσα κατάσταση: Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία αναφορικά με τον ακριβή…

Read more

What about Simulations…?

Η σοβαίνουσα οικονομική κρίση, η οποία εξακολουθεί να ταλανίζει μεγάλο μέρος της Ευρωπαϊκής ηπείρου, κατέδειξε με τον πλέον σαφή τρόπο τα δημοκρατικά ελλείμματα των κοινωνιών μας. Απάθεια, ωχαδελφισμός, αδιαφορία για την ενεργό συμμετοχή στα κοινά και στα κέντρα λήψεως των αποφάσεων -τα οποία συμπληρώνονται από την άγνοια για το πώς μπορεί πράγματι κάποιος να γίνει…

Read more

What about European Science Diplomacy?

Έχοντας ως στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της στη διεθνή σκηνή, και την ανάδειξή της σε έναν από τους κινητήριους παγκόσμιους μοχλούς και στον επιστημονικό τομέα, η Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια κινείται με εντατικούς ρυθμούς προς τη σταδιακή ανάπτυξη μιας νέας μορφής διπλωματίας, της επιστημονικής. Χαρακτηριστικό δείγμα της μεγάλης σημασίας που καταδεικνύει η ευρωπαϊκή…

Read more

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest