What about European Science Diplomacy?

Έχοντας ως στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της στη διεθνή σκηνή, και την ανάδειξή της σε έναν από τους κινητήριους παγκόσμιους μοχλούς και στον επιστημονικό τομέα, η Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια κινείται με εντατικούς ρυθμούς προς τη σταδιακή ανάπτυξη μιας νέας μορφής διπλωματίας, της επιστημονικής. Χαρακτηριστικό δείγμα της μεγάλης σημασίας που καταδεικνύει η ευρωπαϊκή πολιτική στην ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας αποτελεί το πρόγραμμα Horizon 2020. To εν λόγω πρόγραμμα αποτελεί την ευρωπαϊκή ναυαρχίδα έρευνας και καινοτομίας, με χρηματοδότηση η οποία για το χρονικό διάστημα 2014-2020 ανέρχεται στο ύψος των 80 δισεκατομμυρίων. Το Horizon 2020 αποτελεί ουσιαστικά ένα οικονομικό εργαλείο με το οποίο πραγματώνεται η Ένωση Καινοτομίας (“Innovation Union”), η οποία και αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της πολιτικής Ευρώπη 2020.

Europe2020Το πρόγραμμα Horizon 2020 υποστηρίζει όλες τις μορφές της καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων καινοτόμων δράσεων ως αποτέλεσμα ερευνητικών και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων αλλά και πρωτοβουλιών, όπως η ανεύρεση νέων χρήσεων ή συνδυασμών των υπαρχουσών τεχνολογιών, αλλά και η ανάπτυξή νέων προτύπων επιχειρηματικότητας. Ενώ ο όρος καινοτομία είναι συνηθέστερα συνδεδεμένος με την εμπορική εισαγωγή ενός νέου ή σημαντικά βελτιωμένου προϊόντος ή υπηρεσίας, οι καινοτόμες δράσεις που καλύπτονται εν προκειμένω από το πρόγραμμα Horizon 2020 αφορούν και μη εμπορικές εφαρμογές, όπως η βελτίωση των δημοσίων υπηρεσιών και η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των κοινωνικών αναγκών (η λεγόμενη «κοινωνική καινοτομία»).

Ο τρόπος με τον οποίο το πρόγραμμα Horizon 2020 συμβάλλει -και θα εξακολουθήσει να συμβάλλει- στην ανάπτυξη της καινοτομίας στον ενωσιακό χώρο, είναι πολλαπλός. Αρχικά, αυξάνει την υποστήριξη για δοκιμές και πιλοτικές εφαρμογές νέων τεχνολογιών, έτσι ώστε να μπορεί να κατανοηθεί καλύτερα η προοπτική εισαγωγής και εφαρμογής τους στον πραγματικό κόσμο. Ακολούθως, το Horizon 2020 υποστηρίζει τις ανάγκες της αγοράς για καινοτομία μέσω της ανάπτυξης νέων standards αλλά και μέσω της προώθησης υπηρεσιών και προϊόντων έρευνας και ανάπτυξης (ευρέως γνωστά με τα αρχικά R&D services and products) σε δημόσιους φορείς. Επίσης, με το πρόγραμμα αυτό εισάγεται ένα νέο εργαλείο το οποίο επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της καινοτομίας στο χώρο των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (SMEs, Small and Medium Enterprises). Ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο του εν λόγω προγράμματος αποτελεί το γεγονός της αναβάθμισης των οικονομικών εργαλείων κατά τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο διαμοιρασμός του κινδύνου ανάμεσα στη δημοσία και στην ιδιωτική πρωτοβουλία ανάπτυξης καινοτόμων επιχειρήσεων και projects. era_700_04

Αξίζει να σημειωθεί ότι καθίσταται επιτακτική η ανάπτυξη μίας νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής για την έρευνα και την ανάπτυξη, με διεθνές αντίκτυπο, λαμβάνοντας υπόψη τις διαρκείς αλλαγές που παρουσιάζονται σε παγκόσμιο επίπεδο στο χώρο αυτό. Διαρκώς αναδυόμενες οικονομίες, όπως αυτές της Ινδίας, της Βραζιλίας, της Ρωσίας και της Κίνας, πραγματοποιούν μια δυναμική προσέγγιση στο χώρο της έρευνας και της καινοτομίας, συνειδητοποιώντας οτι για την πραγμάτωση μίας πραγματικά βιώσιμης ανάπτυξης καθισταται αναγκαία και η ενίσχυση στους εν λόγω τόμεις. Προκειμένου, όμως, να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η καινοτομία-έρευνα, είναι εξίσου σημαντικό να ενισχυθεί και η διεθνής συνεργασία στο κομμάτι αυτό. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί με περαιτέρω βελτίωση του καθεστώτος διεθνούς ανταλλαγής επιστημόνων, οι οποίοι θα μεταφέρουν το ερευνητικό know-how και θα κερδίσουν και οι ίδιοι σε εμπερία και γνώσεις, αλλά και μέσω της δημιουργίας ενός ασφαλέστερου επενδυτικού περιβάλλοντος για τις εταιρίες που αποφασίζουν να επενδύσουν στο χώρο της έρευνας-καινοτομίας σε τρίτες χώρες.

Η ΕΕ αποτελεί μία απο τις πρωτοπόρες περιοχές παγκοσμίως στο χώρο της έρευνας και της καινοτομίας. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι, παρόλο το γεγονός ότι στην ΕΕ βρίσκεται εγκατεστημένο μόνο το 7% του παγκόσμιου πληθυσμού, το 24% των παγκόσμιων ερευνητικών επενδύσεων πραγματοποιείται στην ΕΕ. Επιπροσθέτως, στον ενωσιακό χώρο συναντάται το 32% των παγκόσμιων ερευνητικών δημοσιέυσεων και το 32% των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

era-logoΤέλος, καταλυτικής σημασίας για την επιτυχία του προγράμματος Horizon 2020 -αλλά και της Στρατηγικής Ευρώπη 2020- αποτελεί και η εδραίωση της λεγόμενης European Research Area. Η European Research Area ουσιαστικά αποτελεί ένα χώρο μέσα στον οποίο θα μπορέσει να αναπτυχθεί μία πιο αποτελεσματική μορφή διασύνδεσης στο τόμεα της έρευνας και της καινοτομίας ανάμεσα στα κράτη-μέλη, σε ορισμένες χώρες που -παρότι μη μέλη- συμμετέχουν στην προσπάθεια αυτη, αλλά και σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και οργανισμούς. Βασικοί της στόχοι είναι η εγκαθίδρυση πιο αποτελεσματικών εθνικών ερευνητικών συστημάτων, αλλά και η ανάπτυξη της διεθνούς συνεργασίας και του υγιούς ανταγωνισμού στο ερευνητικό πεδίο. Η εδραίωση της European Research Area συμβάλλει και στη διάχυση και προώθηση του ερευνητικού έργου μέσω της δημιουργίας μιας ανοιχτής αγοράς για τους ερευνητές, αλλά και μέσω της εξασφάλισης της ελεύθερης μετακίνησής τους στο χώρο της.

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με δυνατότητες χρηματοδότησης ερευντικών προγραμμάτων μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος Horizon 2020: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020.

Πηγές:

Έχει περάσει αρκετός χρόνος (4 έτη) από τη δημοσίευση αυτού του άρθρου. Παρακαλούμε συνεχίστε στην ανάγνωσή του έχοντας υπόψη την ημερομηνία δημοσίευσης.

Tagged under:

Ο Βασίλης Πιέρρος είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ενώ έχει εργαστεί ως ασκούμενος δικηγόρος στο Νομικό Τμήμα του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Η συνεχής και ενεργή συμμετοχή του σε πληθώρα τοπικών και διεθνών διπλωματικών συνεδρίων (Model United Nations, Model European Union, Κοινοβούλια Νέων) καθώς και η ενασχόληση του με την προώθηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων όπως το Erasmus+ έχουν διαμορφώσει μια προσωπική ευρωπαϊκή ταυτότητα η οποία και συνεχώς εξελίσσεται μέσω της εκμάθησης ευρωπαϊκών γλωσσών. [email protected]

   Ροή άρθρων Συντάκτη

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Περισσότερα από την Power Politics:

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest