What about Simulations…?

Η σοβαίνουσα οικονομική κρίση, η οποία εξακολουθεί να ταλανίζει μεγάλο μέρος της Ευρωπαϊκής ηπείρου, κατέδειξε με τον πλέον σαφή τρόπο τα δημοκρατικά ελλείμματα των κοινωνιών μας. Απάθεια, ωχαδελφισμός, αδιαφορία για την ενεργό συμμετοχή στα κοινά και στα κέντρα λήψεως των αποφάσεων -τα οποία συμπληρώνονται από την άγνοια για το πώς μπορεί πράγματι κάποιος να γίνει πιο ενεργός πολίτης- συνέθεσαν, και εξακολουθούν να συνθέτουν, ένα εκρηκτικό μείγμα, οι συνέπειες του οποίου είναι κάτι παραπάνω από ορατές πλέον. Συχνά ακούμε για την ανάγκη δραστηριοποίησης των νέων, προκειμένου αφενός να εξομαλυνθεί, και αφετέρου να ανατραπεί αυτή η ασθμαίνουσα κατάσταση. Συχνά, ακόμα, η ανάγκη αυτή μετατρέπεται σε ένα “δριμύ κατηγορώ” απέναντι στη νέα γενιά, η οποία με τη στάση της τείνει να συντηρεί μία κατάσταση που, ακόμη και βραχυπρόθεσμα, την πλήττει ανεπανόρθωτα.

home-2Είναι, όμως, πράγματι έτσι; Είναι πράγματι η νέα γενιά αδιάφορη, ή μήπως υπάρχουν κοιτίδες όπου ανθεί ο διάλογος, η ορθολογική επίλυση των προβλημάτων μέσω των επιχειρημάτων, του λόγου και του αντίλογου, αλλά και της προσπάθειας για επίλυση θεμάτων με διεθνές, και όχι μόνο εθνικό, ενδιαφέρον μέσω καινοτόμων προτάσεων; Υπάρχουν άραγε δράσεις με τις οποίες οι νέοι εξοικειώνονται με την έννοια του ενεργού πολίτη, αλλά και του σύγχρονου ανθρώπου, και με τις οποίες σπάζουν τις λεγόμενες «ζώνες ασφαλείας» τους, μαθαίνοντας να διεκδικούν ένα καλύτερο αύριο τόσο για τους ίδιους, όσο και για τις προηγούμενες, αλλά και τις επόμενες γενιές;

Τα τελευταία χρόνια κάνει δυναμικά την εμφάνισή του ο θεσμός των λεγόμενων “Προσομοιώσεων” (“Simulations”) τόσο σε επίπεδο σχολικής, όσο και σε επίπεδο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Όλο και περισσότεροι νέοι, συνειδητοποιώντας την ανάγκη σταδιακής αλλαγής, αποφασίζουν να συμμετέχουν σε αυτές τις προσομοιώσεις, υιοθετώντας (ανάλογα με την εκάστοτε προσομοίωση) το ρόλο του διπλωμάτη, αλλά και του πολιτικού, δρώντας όπως θα δρούσε και ένας διπλωμάτης, ή ένας πολιτικός, στο περιβάλλον εργασίας του. Αποτελώντας ουσιαστικά τη “θερμοκοιτίδα” των μελλοντικών ενεργών πολιτών, οι προσομοιώσεις αυτές, οι οποίες αποτελούν μία μορφή ρητορικών αγώνων, εξοικειώνουν τους νέους με τις διαδικασίες λήψεως αποφάσεων τόσο σε διεθνές, όσο και σε εθνικό επίπεδο, κινητοποιώντας τους πρακτικά να προσπαθήσουν για την επίλυση των “κακών κειμένων”, αλλά και για τη βελτίωση των μειονεκτημάτων και των ανεπαρκειών των προηγούμενων διεθνών και εθνικών προσπαθειών.

Στην Ελλάδα πραγματοποιούνται, σε ετήσιο και πανεπιστημιακό επίπεδο, πολλών ειδών τέτοιες προσομοιώσεις, με κυριότερες τις ακόλουθες:

  • EUropa.S: Στην εν λόγω προσομοίωση, η οποία διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Έρευνας και Κατάρτισης για Ευρωπαϊκά Θέματα στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, προσομοιώνονται οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ορισμένες υποεπιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν αντίστοιχα τους ρόλους του Ευρωβουλευτή, του Υπουργού, του Αρχηγού Κράτους ή Κυβερνήσεως, και του Δικαστή.
  • ThessISMUN: Στο Thessaloniki International Student Model %ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%bf%cf%82United Nations, που πραγματοποιείται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, προσομοιώνονται οι εσωτερικές διαδικασίες λήψεως αποφάσεων των διαφόρων υποεπιτροπών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όπως για παράδειγμα της 1ης , 2ης και 3ης επιτροπής της Γενικής Συνελεύσεως του ΟΗΕ, αλλά και άλλοι διεθνείς οργανισμοί όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης (COE) και το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης (ICJ). Κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους, οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν το ρόλο του διπλωμάτη, έχοντας ως στόχο να προασπίσουν τα συμφέροντα των χωρών τους.
  • SimUnesCo: Αποτελώντας προσομοίωση της UNESCO, και λαμβάνοντας χώρα στο Ιόνιο 1545810_211978695660219_1162982078_nΠανεπιστήμιο, το SimUnesCo επιδιώκει να καταστήσει πιο διαδεδομένο στην Ελληνική Επικράτεια το ευαίσθητο έργο του Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού και Πολιτιστικού Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών. Κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους, οι συμμετέχοντες δρουν εκ νέου ως διεθνείς εκπρόσωποι των χωρών που τους έχουν ανατεθεί.

 

  • Rhodes MRC: Το Rhodes Model Regional Co-operation προσομοιώνει διάφορα περιφερειακά όργανα, όπως τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (OSCE) και τον Οργανισμό Αμερικανικών Κρατών (OAS), και πραγματοποιείται κάθε χρόνο στη Ρόδο. Εκ νέου οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν το ρόλο του διπλωμάτη.
  • Eurosimulation Athens: Αποτελώντας προσομοίωση των Ευρωπαϊκών Θεσμών, και λαμβάνοντας χώρα στην Αθήνα υπό την αιγίδα του Παντείου Πανεπιστημίου, η εν λόγω προσομοίωση αποσκοπεί επίσης στην κατανόηση του τρόπου λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν ως Ευρωβουλευτές, Υπουργοί και Αρχηγοί Κρατών ή Κυβερνήσεων.
  • Μοντέλο Βουλής Ελλήνων: Η συγκεκριμένη προσομοίωση πραγματοποιείται κάθε χρόνο στο χώρο της Παλαιάς Βουλής των Ελλήνων, και προσελκύει πλήθος φοιτητών και νέων ατόμων που επιθυμούν να γνωρίσουν καλύτερα τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες της Ελληνικής Δημοκρατίας.
  • Πρότυπη Προσομοίωση Δημοτικού Συμβουλίου: mve_afixis_site_grΥπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Πολιτικών Επιστημόνων (Ε.Ο.Π.Ε) και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας διεξάγεται τα τελευταία τρία χρόνια στην Αθήνα η εν λόγω προσομοίωση, με τους συμμετέχοντες να αναλαμβάνουν ρόλους ενός κανονικού Δημοτικού Συμβουλίου, και να συμμετέχουν ενεργά σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης.
  • Προσομοίωση Περιφερειακού Συμβουλίου: Όπως η Πρότυπη Προσομοίωση Δημοτικού Συμβουλίου, έτσι και η Προσομοίωση Περιφερειακού Συμβουλίου σκοπεύει να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στη θεωρία και στην πράξη, και να ωθήσει τους νέους να έχουν πιο ενεργό ρόλο στο κομμάτι -εν προκειμένω- της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η συγκεκριμένη προσομοίωση έλαβε για πρώτη φορά χώρα φέτος στην Κομοτηνή, υπό την υποστήριξη του Ελληνικού prosomoiosi1464161132Οργανισμού Πολιτικών Επιστημόνων (Ε.Ο.Π.Ε.) και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και ταυτόχρονα στο Ηράκλειο της Κρήτης υπό την υποστήριξη, αντίστοιχα, του Ελληνικού Οργανισμού Πολιτικών Επιστημόνων (Ε.Ο.Π.Ε.) και της Περιφέρειας Κρήτης.

 

Ενδεικτικό της αναγνώρισης που λαμβάνουν οι προαναφερθείσες προσομοιώσεις αποτελεί το γεγονός ότι εθνικοί και διεθνείς φορείς, όπως το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, τα γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και πολλοί άλλοι, στηρίζουν έμπρακτα τη διοργάνωση και τη συμμετοχή των νέων σε αυτές. Το ίδιο ισχύει με τις διεθνείς και εγχώριες προσωπικότητες, όπως ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Ban Ki-Moon και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Martin Schulz (οι οποίοι στηρίζουν το ThessISMUN και το EUropa.S. αντίστοιχα). Επιπροσθέτως, η σημασία που έχουν πλέον οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες αντικατοπτρίζεται και από το γεγονός ότι χαίρουν της υποστήριξης της ακαδημαϊκής κοινότητας, υπό την καθοδήγηση της οποίας, και με την ενεργό συμμετοχή «βετεράνων» σε προσομοιώσεις φοιτητών, προωθείται η δημιουργία, η καθοδήγηση και η συμμετοχή αποστολών φοιτητών που εκπροσωπούν σχολές και πανεπιστήμια, υπό τη μορφή ομάδας.

logo2014_005-1024x640Ανάλογες διεθνοποιημένες πρωτοβουλίες αναλαμβάνουν και ορισμένες από της ναυαρχίδες των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων παγκοσμίως, όπως τα πανεπιστήμια του Harvard (Harvard World Model United Nations), της Οξφόρδης (OXIMUN), του Cambridge (CUIMUN) αλλά και της Σορβόννης (PIMUN), τα οποία είτε πραγματοποιούν τις δικές τους προσομοιώσεις, δεχόμενοι συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο, είτε στηρίζουν πρωτοβουλίες φοιτητών που επιθυμούν να διοργανώσουν αντίστοιχες προσομοιώσεις στον πανεπιστημιακό χώρο. Ορισμένες, μάλιστα, οργανώσεις φοιτητών και νέων ανθρώπων καταφέρνουν να παρέχουν στους συμμετέχοντες τον απόλυτο βαθμό προσομοίωσης, εξασφαλίζοντας χώρους όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο, ή τα Γραφεία του ΟΗΕ στη Γενεύη, προκειμένου να φιλοξενήσουν αυτές τις δράσεις.

Μοναδικός παρελκυστικός παράγοντας συμμετοχής αποτελεί το κόστος που καλούνται να αναλάβουν οι συμμετέχοντες. Αυτό κυμαίνεται σε επίπεδα ανάλογα με το κόστος συμμετοχής σε ένα οποιοδήποτε άλλο συνέδριο, ενδέχεται όμως να διογκωθεί σε περίπτωση συμμετοχής σε μία ανάλογη προσομοίωση στο εξωτερικό.

eurosimulation_athens_2016_logo-300x124Σε κάθε περίπτωση η συμμετοχή από μόνη της παρέχει εξαιρετικά σημαντικά εφόδια στον συμμετέχοντα, όπως η πρακτική κατανόηση των θεμάτων που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινή του ζωή, και τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων, η ευαισθητοποίησή του σε θέματα που χρήζουν μεγαλύτερης προσοχής, αλλά και εφόδια που αφορούν καθαρά το επαγγελματικό του μέλλον – όπως ικανότητες διαπραγμάτευσης, πειθούς, δημόσιας ομιλίας και  ορθολογικής αντιμετώπισης των θεμάτων, που ενδέχεται να ανακύψουν.

12063293_447246898798197_7839009126765737877_n-300x300Τέλος, αναμφίβολα, ο θεσμός των προσομοιώσεων εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς, σε σημείο μάλιστα να εισάγεται στο πρόγραμμα σπουδών Πανεπιστημίων στο εξωτερικό ως τρόπος κατανόησης της θεωρίας στην πράξη. Ανάλογη πρωτοβουλία θα ήταν σκόπιμο να υιοθετηθεί και από τα ελληνικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, αλλά και σε σχολικό επίπεδο, ταυτόχρονα με περισσότερη ενημέρωση αναφορικά με το θεσμό αυτό. Τα μέτρα αυτά θα βοηθήσουν σημαντικά στην εδραίωση μιας νέας γενιάς ενεργών πολιτών στην κοινωνία μας.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις προαναφερθείσες προσομοιώσεις μπορείτε να επισκεφθείτε τις επίσημες ιστοσελίδες τους:

Για μία συγκεντρωτική λίστα με την πλειοψηφία των προσομοιώσεων σε παγκόσμιο επίπεδο μπορείτε να επισκεφθείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα:

Έχει περάσει αρκετός χρόνος (4 έτη) από τη δημοσίευση αυτού του άρθρου. Παρακαλούμε συνεχίστε στην ανάγνωσή του έχοντας υπόψη την ημερομηνία δημοσίευσης.

Tagged under:

Ο Βασίλης Πιέρρος είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ενώ έχει εργαστεί ως ασκούμενος δικηγόρος στο Νομικό Τμήμα του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Η συνεχής και ενεργή συμμετοχή του σε πληθώρα τοπικών και διεθνών διπλωματικών συνεδρίων (Model United Nations, Model European Union, Κοινοβούλια Νέων) καθώς και η ενασχόληση του με την προώθηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων όπως το Erasmus+ έχουν διαμορφώσει μια προσωπική ευρωπαϊκή ταυτότητα η οποία και συνεχώς εξελίσσεται μέσω της εκμάθησης ευρωπαϊκών γλωσσών. [email protected]

   Ροή άρθρων Συντάκτη

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Περισσότερα από την Power Politics:

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest